Místní knihovna Bohuslavice

Katalogy, databáze

KATALOGY

Knihovna Bohuslavice: http://katalog.knihovna-ji.cz/katalog/bohuslavice

Knihovna Jihlava : katalog.knihovna-ji.cz/katalog/baze.htm

Region Jihlava -výměnný fond : katalog.knihovna-ji.cz/katalog/region/

Souborný katalog ČR (CASLIN): aleph.nkp.cz/F/

Souborný katalog naučné literatury: http://www.vkta.cz/skat/l.dll?htm~baze.htm

Katalog Národní technické knihovny: https://vufind.techlib.cz/

Vyzkoušejte nový katalog knihovny Carmen

DATABÁZE, INFORMAČNÍ ZDROJE, VYHLEDÁVAČE

 Jednotná informační brána: http://info.jib.cz/vyhledavac/vyhledavac

Všeobecná encyklopedie CO TO JE : http://www.cotoje.cz/cotoje.html

WIKIPEDIE - otevřená encyklopedie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana

Google scholar- vyhledavač odborné literatury: http://scholar.google.cz/intl/cs/scholar/about.html

Internetová encyklopedie dějin města Jihlavy: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmj

Elektronická databáze české poezie 19 a počátku 20.století : http://www.ceska-poezie.cz/

Česká  národní bibliografie: http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-a&local_base=cnb

Databáze České literární osobnosti: http://clo.ucl.cas.cz/

Informační systém abART: http://abart-full.artarchiv.cz/

ANL- Články v českých novinách a časopisech: http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-a&local_base=anl

Evropská digitální knihovna rukopisů Manuscriptorium: http://www.manuscriptorium.com/index.php?q=cs

Regionální databáze Krajské knihovny Vysočiny: http://www.kkvysociny.cz/modul_katalogy/databaze_region.aspx

Přehled volně dostupných zdrojů Univerzity Karlovy: http://pez.cuni.cz/prehled/free.php?lang=cs

Přehled dostupných informačních zdrojů MUNI : http://ezdroje.muni.cz/prehled/free.php?lang=cs

Přehled volně dostupných zdrojů MZK: http://www.mzk.cz/katalogy-databaze/databaze/volne-dostupne-ceske-online-zdroje